Дисковата херния възниква вследствие дегенеративно- дистрофични изменения на междупрешленните дискове. Те са изградени от фиброзен пръстен и пулпозно ядро. Важна роля играе и задния надлъжен лигамент, който се разполага по предната повърхност на гръбначно- мозъчния канал и е в пряк контакт с фиброзните пръстени. Той е здраво  прикрепен към телата на прешлените. С напредване на възрастта фиброзния пръстен претърпява дегенеративни промени, неговите фибри лесно могат да се разкъсат и част от пулпозното ядро да излезе навън /дискова херния/. Преди да се образува дискова херния вследствие намаляване на водното съдържание  на фиброзния пръстен част от неговите влакна се разкъсват, нарушава се неговата цялост главно в задната му част и се развива т.н. disc bulging*/дисков балджинг, дисково раздуване, изпъкване/.

Дискова херния /дисков пролапс, както се използва в Европа/ е общ термин,  в който се включват три специфични типа дискови лезии, които се класифицират в зависимост от отношението си с задния надлъжен лигамент:

·        Протрузия- задържана херния или сублигаментарна херния. Представлява влошаване на дисковия балджинг. Част от пулпозното ядро преминава през разкъсания фиброзен пръстен, а задния надлъжен лигамент е със запазена цялост.

·        Екструзия- незадържана дискова херния или транслигаментарна дискова херния. Това е по-тежка прогресия на дегенеративно променения диск. Пулпозното ядро е преминало през фиброзния пръстен и задния надлъжен лигамент.

·        Секвестрация- свободен фрагмент. Това е крайната фаза на дисковото хернииране. Част от пулпозното ядро е премила през разкъсаните фиброзен пръстен и заден надлъжен лигамент и се разполага свободно в гръбначно- мозъчния канал, като може да мигрира надолу или нагоре по канала и да компресира различни нервни структури.

 

Make a Free Website with Yola.